Teeme elu lihtsamaks!

   Avaleht

Linda Consult raamatupidamine

Pakume erinevaid lahendusi vastavalt teie soovile lähtudes kehtivatest seadustest 

Kõigile meie klientidele on tagatud konfidentsiaalsus ning info selgus ja kättesaadavus.

 
Pakutavate teenuste hulka kuuluvad:

  • majandustehingute kirjendamine

  • arvete väljastamine ja haldus

  • personaliarvestus

  • käibemaksu ja palgadeklaratsioonide esitamine

  • aastaaruannete koostamine

  • krediidikontroll ja võlgnevuste menetlemine

    Leiame alati sobiva lahenduse väga mõistliku hinna eest vastavalt kliendi vajadustele!


    Linda Consult OÜ, Reg. nr 11501521, Tel 56 920 290, info@lconsult.eu